Kontakt

Kontakta oss


Tack alla sponsorer!
Du hittar dem Här. Genom att klicka på önskad ruta länkas du direkt till sponsorns egen hemsida.

Plusgiro: 44 93 17-7Kontakta:

Ordförande: Roger Karlsson (roger.karlsson@fastighetsbyran.se)


Sekreterare: Bertram Anderson (bertramanderson48@gmail.com)


Kassör: P-O Nordström (ponordstrom@hotmail.com)


Ledamöter: Lars Larsson (eva.lars.larsson@gmail.com)


Webmaster: Vigor Lindblad (vigor.lindblad@hotmail.com)